Aa kokoukset Bloomfield Indiana

Sekä sosiolingvistiikka että tekstilingvistiikka saivat nopeasti yleisen kielitieteen alahaarojen luonteen eli omat kokoukset, verkostot, aikakauslehdet, professuurit jne. Yleisen kielitieteen kenttään kuuluvat tärkeinä myös kielentutkimuksen uudet , yleiskäyttöisiksi tarkoitetut (iv) menetelmät .

Tieteenalat Humanistinen tiedekunta Helsingin yliopisto